Mokytojai

Nr.

Vardas Pavardė

Pedagoginis stažas

Priėmimo į šią

mokyklą  data

Išsilavinimas/ specialybė

Kuriai klasei

vadovauja

Dėstomi dalykai ir pamokų krūvis

Kvalifikacinė kategorija

1.

Regina Akelaitienė

16

2003-09-01

VU, lietuvių filologija,

VPU, edukologija

7

Lietuvių kalba, modulis

Lietuvių kalbos vyresnysis mokytojas

2.

Aušra Arlauskienė

27

1989-08-25

ŠPI  Pradinių klasių pedagogika ir metodika bei dailė

3

Dailė,2 kl. – liet.k., matematika, pasaulio pažinimas, dailė ir technologijos

Dailės mokytojas metodininkas; pradinių klasių mokytojas

3.

Aldona Basakirskienė

5

2015-11-02

Kapsuko O. Sukackienės pedagoginė muzikos mokykla

Ikimokyklinių įstaigų auklėtoja, 1987

Ikimokyklinio ugdymo grupė

Auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas

4.

Vilma Belickienė

26

1990-09-01

ŠPI  Pradinių klasių pedagogika ir metodika,1995

2

Pradinio ugdymo visi dalykai, išskyrus dorinį ugdymą, muziką

Pradinių klasių vyresnysis mokytojas

5.

Aldona Brusokienė

47

1969-08-25

ŠPI  Pradinių klasių pedagogika ir metodika,1989

Kauno J.Gruodžio aukštesnioji muzikos mokykla, 1969

 

muzika, neformalusis švietimas

Muzikos vyresnysis mokytojas

6.

Algirdas Duoba

28

1988-08-25

LŽŪA, ekonomika,

VPU, edukologija, 2005

 

Technologijos, žmogaus sauga

Technologijų mokytojas

7.

Daiva Jarašienė

20

2012-09-02

VPI,

chemija

 

Chemija

Chemijos vyresnysis mokytojas

8.

Algina Jasaitienė

37

1989-01-17

ŠPI  Pradinių klasių pedagogika ir metodika,1989,

ŠU, edukologija magistras, 2005

4

Pradinės klasės visi dalykai išskyrus anglų k., tikybą, muziką;

Neformalusis švietimas

Pradinių klasių vyresnysis mokytojas

9.

Edita Jūrienė

25

1998-09-01

SU, edukologija, pradinių klasių mokytojas,2004;

ŠU, istorijos bakalauras, 2008

IG

Istorija.

pilietiškumo pagrindai

Istorijos vyresnysis mokytojas

10.

Evelina Kašauskienė

6

2010-09-06

Dailės pedagogika

KK 2010

ŠPU   spec.pedagogas-logopedas, 2014

IVG

Technologijos

Neformalusis švietimas

Specialusis pedagogas-logopedas, mokytojas

11.

Irena Kašauskienė

24 vadybinis; 33

1988-08-25

VU, lietuvių filologija,1983

 

Lietuvių kalba

II vadybinė;

Lietuvių kalbos vyresnysis mokytojas

12.

Larisa Katkevičienė

27

1999-09-01

Saratovo PU, rusų kalba, 1983

 

Rusų kalba

Rusų kalbos vyresnysis mokytojas

13.

Rasuolė Kazakevičienė

18

2005-09-01

KU, vaikystės pedagogika, 2005;

Kauno J.Gruožio konservatorija,  muzikos mokytoja, 1998

 

Muzika,

neformalusis švietimas, ikimokyklinis ugdymas

Muzikos mokytojas metodininkas

14.

Rasa Kazlauskienė

13

2004-09-01

VPU,Socialinio darbo magistras, 2007

 

Socialinė pedagogė, neformalusis švietimas

Socialinis pedagogas metodininkas

15.

Irma Kentrienė

11

2005-09-01

VPU, lietuvių kalba, 2005

 

Lietuvių kalba

Lietuvių kalbos mokytojas

16.

Oksana Kružikienė

17

2002-09-02

VPU, anglų kalba, 2006

 

Anglų kalba

Anglų kalbos vyresnysis mokytojas

17.

Edita Liudvinavičienė

7

2016-09-05

Marijampolės kolegija, dailės ir technologijų pedagogika, 2009

VPU

Dailės mokytojas, 2010

LEU

Edukologijos magistras, 2012

 

Technologijos

Technologijų mokytojas

18.

Daiva Leonavičienė

23

1996-09-02

VPU, anglų kalba, 2008

5

Anglų kalba, neformalusis švietimas

Anglų kalbos vyresnysis mokytojas

19.

Angelė Miliūnienė

38

1999-09-01

VPI, fizika, 1972

 

Fizika

Fizikos vyresnysis mokytojas

20.

Akvilė  Marcinkevičiūtė

0

2016-09-23

Marijampolės kolegija

Socialinė pedagogika,2009

 

Socialinis pedagogas

Socialinis pedagogas

21.

Liucija Naginionienė

21 vadybinis 32

1988-08-25

VPI, matematika, 1988

 

Matematika

II vadybinė,

Matematikos vyresnysis mokytojas

22.

Asta Navickienė

22

1995-09-01

KPI,

PKI, pedagogika

KTU, matematika, 2002

6

Matematika

Matematikos vyresnysis mokytojas

23.

Jolanta Nejuvienė

26

1991-10-01

ŠPI

1996

Priešmokyklinio ugdymo grupė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

24.

Mantas Palubinskas

1

2015-09-01

LEU

Biologija, 2014

VDU

Švietimo vadyba, edukologijos magistras, 2016

Biologija

Biologijos mokytojas

25.

Loreta

Pautienienė

23

2010-09-03

VPU,  Informacinės technologijos,  2007

Informacinės technologijos

Informacinių technologijų vyresnysis mokytojas

26.

Audronė Pranskevičienė

30

2015-11-24

Kapsuko O. Sukackienės pedagoginė muzikos mokykla

Chorinis dirigavimas, 1988

ŠU

Pradinis ugdymas, 2002

Muzika

Muzikos mokytojas metodininkas

27.

Elena Pukalskienė

40

1994-06-30

Marijampolės pedagoginė mokykla, 1974

1

Pradinės klasės visi dalykai, išskyrus anglų k., tikybą, muziką

Pradinių klasių vyresnysis mokytojas

28.

Irma Pukalskienė

7

VPU

Socialinė pedagogika, 2009

IIIG-IVG suaug. kuratorius

Mokytojo padėjėjas

30.

Danutė Ramanauskienė

24

2014-08-26

VPU

Geografija, 1996

geografija

Geografijos mokytojas metodininkas

31.

Agnė Ramuckienė

9

2007-09-05

KKA, kūno kultūra, 2007

 

Kūno kultūra, neformalusis švietimas

Kūno kultūros mokytojas

32.

Inga Šarauskienė

7

2009-09-01

KKA,  kūno kultūra,

2009,

VDU, molekulinės biologijos magistras, 2013

IIG

Biologija, neformalusis švietimas

Biologijos mokytojas

33.

Rūta Šiugždinienė

19

2004-09-01

VDU, 2002,

VPU, 2006

IIIG

Tikyba,

neformalusis švietimas

Tikybos vyresnysis mokytojas

34.

Alma Urbštienė

30

2000-09-01

KKI, kūno kultūra, 1992

8

Kūno kultūra,

neformalusis švietimas

Kūno kultūros  mokytojas metodininkas

35.

Tatjana Volkovienė

8

2015-09-01

VDU psichologijos magistras, 2010

psichologas

psichologas